Michelin Motorsport má v nabídce soutěžní pneumatiky pro asfaltové rallye, šotolinové rallye a autocross, a zimní pneumtiky s hroty či bez pro zimní rally na ledu či sněhu

Michelin – Světová jednička v rallye
Pro Michelin je hlavní prioritou soutěžní duch. Tato značka se věnuje rallye soutěžím s velkým nasazením již mnoho let a nyní je lídrem ve všech disciplínách. Michelin navazuje technologií na pneumatiky BFGoodrich, který byl partnerem pro mistra světa v kategorii pilotů i konstruktérů v r. 2006 a 2007. Také se rozhodl pro účast v sérii IRC a v roce 2007 i 2008 již v tomto seriálu zvítězil. Značka přináší stejnou dynamiku a přeje si zvítězit ve všech soutěžích. Díky tomuto úspěchu vám Michelin dodává výrobky, které nabízí plnou kontrolu a ojedinělou schopnost jízdní reakce a přesnosti.

Technické informace
Vysvětlení značení pneumatiky např.:  20/65 – 18 TL R21

20 = šířka běhounu v cm
65 = vnější průměr pneumatiky v cm 
18 = průměr ráfku v palcích
TL
 = bezdušová pneumatika (bez vnitřní duše)
R21 = typ pneumatiky
R = typ profilu 
21 
= typ směsi

Ráfky: pro zajištění optimálního výkonu dodržujte doporučené šířky ráfků.

Opětovné řezání: to může být požadováno za účelem přizpůsobení vzorku momentálním podmínkám. Díky této technice se mohou zlepšit adhezní podmínky pneumatik.

Asymetrické pneumatiky: je důležité, aby se asymetrické pneumatiky na vozidlo správně namontovaly, tzn. na pravou nebo na levou stranu vozu.

Tlak: tlak pneumatiky vždy závisí na třech parametrech : typu vozidla, typu pneumatiky a jízdních podmínkách. Tlak se musí optimalizovat pro každý jednotlivý případ. Neváhejte se s námi poradit.

Důležité: Mimo pneumatik označených označených E v kroužku, nejsou homologovány pro silniční použití. Mohou se používat jen v závodech na uzavřených tratích nebo v automobilových soutěžích.

Bezpečnostní směrnice a instrukce pro použití

Doporučujeme všem uživatelům pneumatik Michelin Group na zákaznických soutěžních rally vozech, abyste dodržovali bezpečnostní směrnice a instrukce pro použití, uvedené níže. Pneumatiky Michelin Motorsport jsou určeny pro soutěžní použití na uzavřené trati a ne pro denní používání mimo soutěžní prostředí. Překročení úrovně některých těchto dat (např. záklon kola nebo nízký tlak vzduchu) může způsobit poškození pneumatiky, ztrátu výkonu, vyšší opotřebení pneumatiky nebo vliv na vyvážení (přetáčení/nedotáčení).Tato doporučení platí, pokud se pneumatiky nepoškodí jinak např. píchnutí. Pokud chcete použít pneumatiky mimo uvedená doporučení, kontaktujte, prosím, Technické oddělení Michelin Motorsport na tel. :+ 33 (0) 4 73 30 13 03 a + 33 (0) 4 73 30 21 25. 1. Úvod Tyto směrnice platí poté, co jste dodrželi přísnější zákonné požadavky, vyvinuté nebo předepsané organizátory soutěže, jízdy nebo okruhu s ohledem na pneumatiky. Nerespektování těchto směrnic nebo provozních postupů může vést k nesprávné výbavě nebo montáži a může způsobit předčasné opotřebení a poškození pneumatiky. 2. Doporučení Kontrolní seznam před použitím :
 • Volba pneumatiky musí odpovídat výbavě vozu, jak definuje výrobce automobilu.
 • Ujistěte se, že všechny pneumatiky na stejné nápravě jsou stejného typu (značka, obchodní jméno nebo průmyslové reference, rozměry, konstrukce)
 • Před montáží se ujistěte, že :
  • Průměr ráfku odpovídá přesně vnitřnímu průměru pneumatiky
  • Šířka ráfku odpovídá šířce, doporučené výrobcem nebo, pokud tomu tak není, uvedeným normám (ETRO, TEA, JATMA, atd.)
  • Typ ráfku (bezdušový, typ duše) odpovídá typu pneumatiky
  • Ráfek musí být schopný vyhovět potřebnému montážnímu tlaku
  • Ráfek je v dobrém stavu a není opotřebený či poškozený (praskliny, deformace, atd.), a ventilky jsou také v dobrém stavu, pokud ne, vyměňte je.
  • Pneumatiky nebyly opravovány a ventilky jsou v dobrém stavu, pokud ne, vyměňte je.
3. Ventilky
 • Dodržujte instrukce pro použití, navržené výrobcem (seřízení a kompatibilita s ráfkem, typ slitiny, geometrie)
 • Normálně zašroubujte polyamidovou čepičku s podložkou na ventilek (polyamid se používá z tepelných důvodů). Chrání mechanismus ventilku a zajišťuje kompletní utěsnění pneumatiky.
 • Pravidelně kontrolujte, zda je ventilek v dobrém stavu (není zploštělý, nemá stopy nárazu, atd.)
 • Pravidelně kontrolujte nastavení utahovacího momentu šroubovaných ventilků.
 • Používejte pouze kovové ventilky.
4. Montáž a demontáž pneumatiky
 • Montáž, demontáž, huštění a vyvážení se musí provádět na vybavení v dobrém stavu prostřednictvím důvěryhodného, kvalifikovaného a zaškoleného personálu, což, kromě jiného, zajistí :
  • Vyhovění předpisům výrobce a legálním předpisům pro volbu pneumatik
  • Předběžnou kontrolu vnějšího a vnitřního vzhledu pneumatiky montující osobou
  • Vyhovění postupům pro montáž, demontáž, vyvážení a nahuštění pneumatiky
  • Správnou montáž pneumatiky na vozidlo (levá, pravá, přední, zadní)
  • Správný provozní tlak
  • Měřící zařízení, jako jsou manometry, dynamometrické klíče musí být normované a kontrolované jednou ročně certifikovaným personálem, nebo pokud takový není k dispozici, dodavatelem nebo výrobcem.
 • Montáž – demontáž :
  • Zajistěte, aby bylo veškeré montážní vybavení vhodné pro daný typ montáže. Jak používat toto vybavení viz návod pro uživatele od výrobce. Dodržujte postup montáže směrových pneumatik
  • Namažte dosedací plochy ráfku a lemy-obrubu vhodným produktem
  • V případě montáže pneumatiky s duší (vzduchová duše) musí rozměr duše odpovídat rozměru pneumatiky (průřez a průměr) a ráfek musí být v takovém stavu, aby duši přijal bez jejího poškození.
 • Nahuštění :
  • Důležitá poznámka: používejte pouze zařízení pro huštění pneumatik, které je určeno pro tento účel. Za žádných okolností nemůže operátor zůstávat v těsné blízkosti montáže pneumatiky. Proto se ujistěte, že je hadice na stlačený vzduch, připevněná na ventilek, vybavena bezpečností sponou, a že je dostatečně dlouhá, aby byl operátor mimo dráhu létajících částic, pokud by k tomu došlo v případě nehody. Vykažte lidi, kteří se neúčastní huštění pneumatik, z místnosti, kde huštění probíhá
  • Odstraňte vnitřek ventilku, začněte nafukovat a zkontrolujte, zda jsou okraje pneumatiky správně vycentrované s ohledem na přírubu ráfku.
  • Pokud správně vycentrované nejsou, vzduch vyfoukněte a zopakujte celý postup znovu včetně kroku mazání.
  • Pokračujte v huštění až do 3,5 barů, aby si okraje pneumatiky dobře sedly. U vyššího tlaku použijte během huštění bezpečnostní klec.
  • Znovu ustavte vnitřek ventilku a seřiďte provozní tlak. Instalujte polyamidovou čepičku na ventilek včetně podložky, aby došlo ke kompletnímu utěsnění.
5. Řezání pneumatik:
 • Nové drážkování mění charakteristiky a výkon pneumatiky. Tento postup vyžaduje použití příslušného vybavení a nástrojů a dodržení instrukcí.
 • Nové drážkování pneumatiky, která již byla použitá (není nová) je zakázáno.
 • Než začnete pneumatiku znovu drážkovat, kontaktujte Rally oddělení (viz tel. číslo na začátku dokumentu).
6. Skladování a přeprava :
 • Existují důležitá pravidla, která nutno dodržovat pro skladování a přepravu pneumatik, jako je teplota, která musí být vyšší než :
 • Minimální skladovací a převozní teplota je 10 °C pro asfaltové a šotolinové pneumatiky.
 • Navíc by se pneumatiky neměly vystavovat :
  • Šoku z nízké teploty (kontaktujte Technické oddělení Michelin, kde zjistíte , jaké jsou teplotní limity)
  • Přímému a dlouhému působení slunečního svitu - Zdrojům vysoké teploty a vlhkosti (skladování v tropických podmínkách)
  • Dlouhodobému skladování ve stozích
  • Rozpouštědlům, mazivům, palivu a jiným chemickým produktům
Emisi ozónu z vybavení jako je transformátor, svařovací jednotka, elektromotor, atd. Tato doporučení je nutné zajistit, aby se zachoval výkon pneumatik. Skladovací prostor musí být suchý, dobře větraný, bez přímého slunečního svitu a vyhrazený pro pneumatiky. Měly by se použít regály, vhodné pro vertikální skladování pneumatik, aby se předešlo nadměrnému tlaku na kostru. 7. Stárnutí pneumatik :
 • Pneumatiky stárnou, i když se nepoužívají, nebo když se používají jen příležitostně, nadměrné stárnutí pneumatik může vést ke ztrátě záběru
 • Nepoužívejte pneumatiky, které vykazují jasné známky stárnutí nebo únavy (praskání gumy na vnějším běhounu, na okrajích, deformace, atd.) Když jste na pochybách, kontaktujte profesionály.
 • Doporučujeme vám používat soutěžní pneumatiky Michelin během 24 měsíců od jejich data nákupu ), ale jestliže se pneumatiky skladují v drsných podmínkách, jako jsou tropické podmínky, je doba používání omezena na 3 měsíce).
8. Sledování a údržba:
 • Před každou jízdou pneumatiku zkontrolujte a seřiďte tlak, pokud neodpovídá doporučené provozní hodnotě. Tlak nutno kontrolovat, když jsou pneumatiky studené (pneumatiky se nejezdily, nebyly zahřáté). Tlak pneumatik je nutné běžně kontrolovat, i když jsou nahuštěny dusíkem. V případě neobvyklé ztráty tlaku zkontrolujte vnější a vnitřní stav pneumatiky i stav kola a ventilku. Každou viditelnou perforaci, proříznutí nebo deformaci musí zkontrolovat profesionál na pneumatiky do hloubky. Nikdy nepoužívejte poškozené pneumatiky, nebo pneumatiky, které jsou prázdné, aniž vyhledáte pomoc profesionála.
9. Podmínky pro použití :
 • Nikdy neošetřujte gumu na vnějším běhounu chemicky. Když používáte zahřívací kontejnery, nikdy nedávejte kompletní kola do kontaktu s kovovými částmi a/nebo do přímého působení tepelného zdroje. Ujistěte se, že tlak, úhel záklonu, rychlost a zatížení náprav odpovídají doporučením Michelin pro příslušné použití (zkontrolujte doporučení v závislosti na použití). Standardní podmínky pro používání jsou k dispozici na www.michelin.com, nebo kontaktujte Technické oddělení Michelin Rally na tel : +33(0)4 73 30 21 25.
10. Technická doporučení

Technické informace